Březen 2015

V březnu 2015 jsem dostavěl překládací jeřáb od Auhagenu (ještě musím dodělat žlutočerné pruhy na konstrukci jeřábu). Dále jsem pokračoval ve štěrkování kolejí na pravé straně vedlejšího nádraží. Potom jsem na levém zhlaví okolo budoucího vjezdového návěstidla zasadil trsy trávy, které jsem zaštěrkoval, a doplnil část hlíny, na kterou přijde ještě statická tráva, která se bude prolínat s trsy trávy okolo návěstidla. Následovalo vyvrtání děr pro drážní lampy na nástupišti a jeho zasypání. Mám na to vyrobený přípravek z tvrdého polystyrenu, kterým štěrk zarovnávám do tvaru nástupiště, pak vše zakapu disperzním lepidlem. Na pravou část nástupiště vedle nádražní budovy jsem nalepil parkové lampy a drážní rozhlas. Mezi třetí a pátou kolej jsem nalepil souvislý pás z trsů trávy, ty jsem následovně zaštěrkoval. Když bylo nástupiště suché, začal jsem na ně lepit drážní lampy a druhý den, když bylo lepidlo zaschlé, jsem je zapojil a vše zprovoznil. Pak následovala zkouška zapojení a při té příležitosti jsem si i zajezdil. Tato záložka obsahuje fotky z března 2015.