Červen – září 2022

V červnu jsem si pořídil T435.0140 Malého Hektora od Pika, a protože už jsem měl doma T435.0142 Malého Hektora od PMT, rozhodl jsem se je oba ozvučit. Začal jsem Hektorem od Pika. K sundání karoserie je potřeba odšroubovat tři šroubky. Dva jsou pod kabinou na rámu podvozku a třetí je na střeše pod žaluzií ventilátoru. Pod karosérií je po odlepení černé pásky potřeba odšroubovat šroubek, který uvolní závaží, ve kterém se ukrývá prostor pro reproduktor. K ozvučení jsem použil Zimo reproduktor se zkrácenou ozvučnicí, který jsem přilepil na plastovou destičku upravenou tak, aby sedla do prostoru v závaží. Reproduktor jsem propojil drátky s plošným spojem na připravené výstupy LSA a LSB. Vnitřek odšroubovaného závaží jsem vylepil lepící páskou, aby nedošlo ke zkratu. Na horní část reproduktoru jsem ještě nalepil silnou lepící pásku proto, abych reproduktor utěsnil v prostoru. Pak jsem závaží odizolované lepící páskou přišrouboval zpět. Tím pádem je reproduktor fixovaný na svém místě a nehýbe se. Přilepil jsem černou lepící pásku od Pika a kondenzátor vrátil na své místo. Pak už jen stačilo nasadit do konektoru dekodér ZIMO MS450P22 PluX22 a zpět přišroubovat karosérii. 
Další byl na řadě T435.0142 Malý Hektor od PMT. K sundání karosérie je potřeba vycvaknout nádrž na spodku podvozku. Po sejmutí karosérie jsem odpájel drátky od sběračů proudu na podvozcích, které vedou k plošnému spoji. Pak jsem odšrouboval plošný spoj a závaží. Závaží bylo potřeba upravit tak, aby se do něj vešel zvukový dekodér a reproduktor, protože na to PMT nemyslelo. Takže jsem části závaží odřízl. Na plošném spoji nejsou žádné výstupy pro reproduktor, takže jsem drátky pro reproduktor připájel k spodní části konektoru PluX12. Reproduktor jsem přilepil na spodní část plošného spoje (viz obrázek) a připájel k němu připravené drátky. Nenašel jsem žádný rozumný zvukový dekodér PluX12, použil jsem dekodér ZIMO MX645P22 PluX22, u kterého jsem odpájel piny tak, abych z něj udělal PluX12 (viz obrázek). Dekodér jsem zasadil do konektoru, zpět jsem přišrouboval upravené závaží a prostor pro dekodér jsem vylepil lepící páskou tak, aby nedošlo ke zkratu. Následně jsem k závaží přišrouboval plošný spoj a připájel zpět drátky k sběračům proudu na podvozcích. Nakonec jsem ještě natřel bílý interiér světle zelenou barvou Tamiya, kterou jsem namíchal z XF-3 Flat yellow a XF-5 Flat green. Pak už jen stačilo nasadit karosérii a zacvaknout nádrž a bylo hotovo. Na výsledek ozvučení obou Hektorů se můžete podívat ve videu. 
Na kolejišti jsem pokračoval v práci na dvojkolejce u tunelu. Mezi koleje jsem zasadil trsy trávy a úsek od tunelu k mostu jsem mezi kolejemi zaštěrkoval.  Původně  jsem měl  na  kolejišti  tunel  od  Malé  železnice, ale  při  zkoušce

Na video se můžete podívat zde:

  průjezdnosti jsem zjistil, že se mi pantografy u elektrické lokomotivy o něj zadrhávají (malý průřez tunelu). Koupil jsem jiný portál od firmy Faller 170881, který má větší průřez. K portálu jsem koupil i opěrnou zeď od firmy Faller 170861 a horkovzdušnou pistolí jsem ji vytvaroval podle portálu, abych udělal vnitřek tunelu. V prostoru tunelu mám místo trolejí připravené měděné dráty, které bylo třeba zkrátit tak, aby nebyly vidět. Na jejich konce jsem připájel již troleje, které vycházejí z tunelu. Z dřevěné lišty jsem si připravil betonové podstavce pod sloupy trolejového vedení a natřel je barvou Humbrol HT3 Surface grey. Na obou stranách dvojkolejky jsem si naměřil vzdálenost sloupů trolejového vedení a betonové podstavce pod sloupy přilepil. Kvůli sloupům trolejového vedení bylo potřeba zkrátit část krajiny v oblouku pod skálou. Také jsem doplnil chybějící část krajiny pod mostem. Nakonec jsem z opěrné zdi Faller vytvořil opěrnou zeď vedle tunelu.